Prvotrimestrální screening, 3D, 4D USG, superkonzilia

 
Prvotrimestrální screening genetických vývojových vad se provádí mezi 11. až 14. týdnem gravidity. Díky němu můžeme zjistit případnou vadu plodu na chromosomálním podkladě, ale také některé další vrozené vývojové vady.
 
Jak probíhá?
 
Protrimestrální screening je kombinace vyšetření krve matky a podrobného ultrazvukového vyšetření plodu, která je vyhodnocena speciálním počítačovým programem.
 
 
 
Výhoda screeningu
 
Metoda je nezatěžující, komplexní, bezpečná a spolehlivá a významně snižuje počet prováděných invazivních vyšetření - odběru plodové vody.
 
 
 
Nevýhoda screeningu
 
Vyšetření nehradí zdravotní pojišťovna. Cena je  950,- Kč, které Vám pojišťovna proplatí po předložení dokladu o zaplacení.